Rada Rodziców

 • Skład Rady Rodziców:

 • Przewodniczący: Alina Poziemska
  Zastępca przewodniczącego: Barbara Mikołajczyk
  Skarbnik: Edyta Zielińska
  Sekretarz: Sylwia Szymańska

  Wpłata na Radę Rodziców w roku szkolnym 2018/2019 - 30,00 zł  image1 image1